Ny regional inndeling

NIHF har endret grensene for kretsene og etablert 6 nye Regioner.

Dette har vært en prosess som har foregått i flere år, og styret i NIHF har besluttet at det regionale nivået skal bestå av 6 regioner. Tidligere var flere fylker/områder av landet ikke inkludert i en krets, men med den nye inndelingen er alle landets kommuner inkludert i en av 6 regioner.

De nye regionene:

  • NIHF Region Nord: Finnmark, Troms, Nordland.
  • NIHF Midt Midt: Trøndelag, Møre og Romsdal.
  • NIHF Region Sørvest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder.
  • NIHF Region Viken Vest: Buskerud, Telemark, Vestfold og Asker og Bærum (kommuner).
  • NIHF Region Oslo og Viken Øst: Østfold, Oslo og kommunene; Nesodden, Vestby, Oppegård, Frogn, Ås, Ski og Enebakk.
  • NIHF Region Innlandet og Romerike: Oppland, Hedmark, og kommunene; Aurskog/Høland, Fet, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Sørum, Nittedal, Ullensaker, Nes, Nannestad Eidsvoll, Hurdal Gjerdrum

Det er flere grunner til at det er blitt færre regioner, og en av de viktigste årsakene er å få det regionale leddet til å bli mer enhetlig og dekke oppgaver på en god måte for klubbene. Vi forutsetter at dere som klubber blir kontaktet av deres region, slik at nødvendig kontaktinformasjon tilfaller dere.

Mange er opptatt av det som tidligere var kretslagsturneringer. NIHF vil fortsatt arrangere regionslagsturneringer for både gutter og jenter. Forskjellen nå er at de to regionene med flest lisensierte rettårige guttespillere kan melde på et første og et andre lag til turneringen for gutter. Det skal ikke deles inn i to lag med bakgrunn av geografi. Turneringen for gutter vil da ha 8 lag, mens det på jentesiden fortsatt er 6 lag som vil kunne delta.